Српско удружење ваздухопловно техничког особља за безбедност ваздушне пловидбе

ATSEP особље - делују смирено и реагују брзо

Објавио Дејан Јовановић 29. августа 2021. године

Слаба видљивост на аеродрому. Ви сте путник у авиону и гледајући кроз прозор авиона размишљате како ли пилот види писту, на који начин ће одредити правац слетања и хоће ли погодити угао под којим би требало да слети!? У наставку текста можете наћи одговор на то питање.

ATSEP naslovna

Скраћеница ATSEP (Air Traffic Safety Electronics Personnel) односи се на ваздухопловно-техничко особље контроле летенја које је оспособљено и овлашћено за инсталацију, интеграцију, подешавање, калибражу, коришћење, надзор, одржавање, стављање у употребу и ван употребе опреме функционалног система контроле летења. Ова група инжењера и техничара ради на електронским и механичким склоповима као и на софтверу, омогућавајући исправност и поузданост система контроле летења а тиме и безбедност ваздушне пловидбе.

Према међународној регулативи за обучавање овог особља захтева се широк распон компетенција, стручности, знања и вештина у подручјима телекомуникација, електронике, рачунарства и енергетике. Наравно, све то уз неизоставно познавање система ваздухопловства и процедура карактеристичних за овај вид саобраћаја. У зависности од ангажовања, ATSEP може имати улогу од техничких до високих инжењерских задатака што чини овај посао изазовним, али и стресним.

Поред обавезних провера знања из области техничких уређаја и система контроле летења, које ATSEP мора да положи у циљу одржавања највишег нивоа знања и вештина, периодични здравствени прегледи су још једна обавеза која мора бити задовољена како би ATSEP инжењер или техничар уопште могао да буде сертификован за обављање посла.

IFATSEA
Фото: IFATSEA, међународна организација која представља ATSEP особље широм света

Ако икада видите у конкурсима за посао да се наглашава “рад под притиском” сетите се овог особља. Разлог је једноставан, током свог рада ATSEP мора да буде максимално фокусиран на конкретан задатак, док се од њега очекује да све време “види” поседице рада уређаја на којем интервенише чак и у тренуцима кад постоји притисак због временског ограничења или саобраћаја који се непрекидно одвија.  

Oвај стресан посао подразумева рад по сменама и то под константним притиском, јер подразумева сталну спремност да се у сваком тренутку одреагује у случају било каквог проблема са уређајима у што краћем временском року. При том не сме се сметнути с ума да се за време интервенције ваздушни саобраћај редовно обавља па би један погрешан клик на рачунару за управљање опремом или неопрезан потез алатом могао да утиче како на рад контролора летења тако и на информације које долазе до пилотске кабине.

ATSEP особље “ради” за пилота тако што обезбеђује сигнале који се приказују у пилотској кабини. Као пример ћемо навести ILS(Instrumental Landing System) чији се значај нарочито огледа у периодима лоших временских услова и слабије видљивости. Овај систем емитује сигнал, који се у виду информације о правцу и угла за слетање, приказује на инструменту у пилотској кабини.

ILS
Фото: ATSEP Белгија

Уједно, ATSEP “ради” за контролора летења тако што обезбеђује рад свих система и уређаја који су алат за рад контролору летења. Радарска слика, планови лета, радио уређаји, навигацијски уређаји, фиксна телефонија, систем за снимање комуникације…све то прати ATSEP да би контролор летења могао да посвети пуну пажњу свом послу.

Поред пилота и контролора летења, ATSEP инжењери и техничари су одговорни за уређаје и системе које користе ваздухопловни метеоролози (прогностичари и осматрачи), као и особље за обраду планова лета.

Уколико желите да погледате како изгледа један радни дан АТСЕП инжењера и техничара, погледајте снимак испод (титл на енглеском језику).

https://youtu.be/eFlOVXgrdXk

Извор: avioportal.me