Српско удружење ваздухопловно техничког особља за безбедност ваздушне пловидбе

Јавна документа

Овде можете преузети EASA извештај ваздухопловне безбедности произашле из пандемије КОВИД-19