Српско удружење ваздухопловно техничког особља за безбедност ваздушне пловидбе

О нама

Српско удружење ваздухоплоно техничког особља за безбедност ваздушне пловидбе

SRBATSEPA

Српско удружење ваздухопловно техничког особља за безбедност ваздушне пловидбе  (скраћено: SRBATSEPA – Serbian Air Traffic Safety Electronic Personnel Association), представља добровољну, струковну, неполитичку, нестраначку, непрофитну и невладину организацију основану са циљем професионалне подршке заинтересованим појединцима и институцијама које се баве пословима операција, одржавања и инсталације електронских уређаја у систему ваздушне пловидбе.

Чланови удружења су запослени у систему Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо.

У оквиру својих активности удружење врши промоцију безбедности, правилности и ефикасности у ваздухопловству Републике Србије.

Своју  међународну активност SRBATSEPA остварује кроз чланство у међународној организације IFATSEA (International Federation Air Traffic Safety Electronic Personnel Association) која окупља професионална удружења широм света из претходно поменутих послова.