Српско удружење ваздухопловно техничког особља за безбедност ваздушне пловидбе

Састанак са Директоратом Цивилног Ваздухопловства

Објавио Иван Бабанић 20. јануара 2014. године

Поштовани чланови SRBATSEPA, дана 16. јануара. 2014. године одржан је састанак у DCV-у између представника нашег удружења кога су представљали председник и секретар удружења и представника DCV-а кога су представљали директор сектора за ваздушну пловидбу г. П.Јовановић са тимом инспектора за CNS.