Српско удружење ваздухопловно техничког особља за безбедност ваздушне пловидбе

Упозорење професионалних удружења учесника вазушне пловидбе у Европи на кашњења у ваздушном саобраћају узрокована недостатком оперативног особља

Објавио Дејан Јовановић 21. децембра 2021. године

Комплетан документ можете преузети у наставку PR 20211220 Press Release PSOs 20Dec2021_3.pdf